Liliaeth (liliaeth) wrote,
Liliaeth
liliaeth

Probably my all time favorite Christmas song*g*

Might be considered a bit blasphemous*g*, it was written and sung by Urbanus, one of Belgium's most welknown comics,


I've tried to translate the lyrics so you have a clue why people love it so much*g*

Jezeke is geboren in een bakske vol met stro (by Urbanus)
Jesus was born in a crib full of straw
Heel lang geleden, voor de aller eerste keer, dat had ge moeten zien het was verschrikelijk slecht weer.
Lag er daar te bibbereren in een koude koeien stal, in een kribbeke een os en een ezel dat was al.
Maar boven in de lucht kon ge een sterreke zien staan, dat als maar zat te fonkelen d'r ging een wegwijzertje aan.
Het heeft niet lang geduurd of daar was een vollenbak, het krioelde van de herders met een dikke wolle frak.

A long time ago, for the very first time, you should have seen it, it was terribly bad weather.
There was shaking in a cold cow stable, in a crib, an ox and a mule that was all
But above in the air you could see a star, that was glittering, and had road directions hanging down from it
It didn't take long, before they had a full house, it was crawling full of shephers wearing thick woollen coatsrefrijn:

Jesuke is geboren haleloeja, halo,
jesuke is gebore in een bakske vol met stro.

Baby Jesus was born halleluja halo,
Jesus is born in a crib filled with straw


einde refrijn


Toen kwamen er 3 koningen, een zwarte en een witte, ze vroegen nog of zij ook mochten komen baby-sitten.
Ze schonken een balten en een grote pot vernis, een salami en een look en een aquarium met vis.
De zwarte gaf aan Josef een paar veize en een boor, en aan jezeke een sjaaleke en een broekske van ivoor.
Maria kreeg een zak cement met een grote roze strik, en een potloot en een gommeke, om te gommen kreeg een k'ik.

Then showed up three kings, a black one and a white one, asking if they could come babysit as well
They gave a gift of ballatum, a bit pot of bleach, a salami with garlic and an aquarium filled with  fish

the black one gave Joseph, a few screws and a drill, and to baby Jesus a shawl and a pair of ivory pants.
Maria got a bag of cement, with a big pink ribbon, and a pencil with eraser, to erase they gave to me


herhaal refrijn:stop refrijn

De heilige geest die hing daar te schijnen op t plafond, met zene blauwe training ze ne purpere plastron, op dat moment zei Josef: kijk da is hier met mij kleine, zie maar zonder neus tis hellemaal de mijne, de heilige geest moest lachen ooow ocharme sukelaar die kleine is van mij want ik was den ooievaar.
Josef gaf de geest een goei-mot op zijn gezicht, toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht.

The Holy Spirit  hung there shining on the ceiling, with his blue sweater and a clean tie, at that moment said
Joseph, look here that's my kid, see, his nose is just like mine, the Holy Spirit had to laugh
"oh you poor sucker, that kid's mine cause I was the stork."
Joseph gave the Spirit a good smack in the face, then they instantly were without sound and without light


herhaal refrijn:

stop refrijn

Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond, de os en de ezel lagen knock-out op de grond.
Toen kwam God de vader en Hij sprak: dit is mijn zoon.
Toen stonden ze te gapen toen zaten ze der schoon.
Josef kon het niet volgen en is beginnen met het zuipen.
en maria van afronten die wist ook niemeer waar kruipe.
Dat werd me daar een kermis, dat werd me daar een klucht.
Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht, aaah.


they kept on waiving, with their fists up in the air, the ox and the mule laid knock out on the floor
then came God the father and said, this is my son.
They sat there gawking, then they sat there, nice
Joseph couldn't follow and started drinking.
And Maria was so embarrassed, she didn't know where to crawl
It turned into a carnival, it turned into a joke
And then there fell a nest of angels, right out of the air, aaahherhaal refrijn:

stop refrijn.

Jesus nam zijn fles met pap en havervlokken, en heeft toen nog rap een verse pies-doek aangetrokken.
Hij zij vrede op aarde voor iedereen die da wil, toen werd alles kalm en alles werd weer stil.
Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor, hij trok zijn ariooltjes scheef over zijn oor.
Hij is gelijk een grote is in zen sportwagen gekropen, al die dan mij volgen wil zal wreed hard moeten lopen.

Jesus took his bottle of milk and corn, and put on a new diaper
He said peace on earth for everyone who wants it, and everything became calm, and everything went still
He had enough of it and took off, he pulled his halo, twisted over his ear
Then like a big guy, he climbed into his sports car, and said, all those who want to follow me, will have to run really hard

Herhaal refrijn:

stop refrijn
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments